4 października 2018

Nauczyciele

Dyrektor szkoły, pedagog mgr Halina Nawara

Język polski mgr Martyna Biernat, mgr Alina Zarzycka, mgr Małgorzata Lejkowska, mgr Beata Chmiest, mgr Beata Golańska

Język angielski mgr Ewa Woś, mgr Ewa Kania, mgr Alicja Klonowska, mgr Maciej Prus

Język hiszpański mgr Ewa Woś

Język niemiecki mgr Agnieszka Gawron, mgr Agnieszka Kuś

Historia mgr Grzegorz Kleszcz, mgr Miłosz Korczyk

Wiedza o społeczeństwie mgr Miłosz Korczyk

Wiedza o kulturze mgr Piotr Leśniewski

Matematyka mgr Barbara Szeja

Fizyka dr Mariusz Niemiec

Chemia mgr Małgorzata Kuncewicz, mgr Mariusz Lichocki

Biologia mgr Ewa Jasik

Geografia mgr Małgorzata Cibis, mgr Katarzyna Wyderka

Wychowanie fizyczne mgr Magdalena Ziomber, mgr Sylwia Nowakowska, mgr Paweł Nobik

Edukacja dla Bezpieczeństwa mgr Ewa Jasik

Religia mgr Danuta Kardas

Wychowanie do życia w rodzinie mgr Martyna Biernat

Nauczyciel współorganizujący mgr Anna Bartoszewicz-Pietrasik, mgr Małgorzata Cibis, mgr Dorota Nalepa, mgr Katarzyna Iwańska, mgr Beata Chmiest

Bibliotekarz mgr Anna Wlaźlak, mgr Ewa Smędzik, Justyna Niedźwiedzka

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Donat

Wielkość czcionki
Kontrast